Du er her: Forside » Kropsbehandling » Touching Dialogue Terapi

Touching Dialogue Terapi

Ring til mig på 22 34 44 44

Touching Dialogue Terapi er en terapiform, der fokuserer på at etablere dybe forbindelser mellem mennesker gennem berøring og samtale.

Terapien er baseret på ideen om, at berøring kan have helbredende virkninger. Samt skabe en følelse af tryghed og gensidig forståelse.

Gennem Touching Dialogue Terapi kan jeg hjælpe dig med at udforske og forstå dine følelser, relationer og personlige udfordringer. Øge din selvforståelse og styrke din evne til at håndtere stress, angst og følelsesmæssige blokeringer.

Touching Dialogue Terapi - Ulrik Hvidberg

Hvad er Touching Dialogue Therapy?

Touching Dialogue Therapy har sine rødder i humanistisk psykologi og gestaltterapi. Det er en terapiform, hvor vi bruger både berøring og samtale for at skabe en dyb forbindelse. Formålet er at give dig mulighed for at udforske og bearbejde dine følelser og oplevelser.

I terapien kan berøringen variere fra lette strøg til mere dybdegående massage eller kærlige omfavnelser, alt efter dine behov og grænser. Jeg er altid opmærksom på de signaler, du sender, og respekterer dine grænser.

Samtalen i terapien kan dække alt fra aktuelle livsudfordringer og følelsesmæssige tilstande til tidligere traumatiske oplevelser eller dybere konflikter.

Mit mål er at skabe et trygt rum, hvor du kan åbne op og dele dine følelser og tanker uden frygt for kritik eller fordømmelse.

Hvad er formålet denne terapi?

Formålet med Touching Dialogue Terapi er at fremme en dyb bevidsthed omkring dine følelser, tanker og kropslige oplevelser.

Terapien kan være et effektivt værktøj til at håndtere følelsesmæssige traumer, angst, depression og andre mentale udfordringer.

Derudover kan den bidrage til at styrke tilliden og forbindelsen mellem individer i forhold eller i familien.

De mest stillede spørgsmål

Hvad går kropsorienteret psykoterapi ud på?

Kropsorienteret psykoterapi er en terapeutisk tilgang, der integrerer kropslige oplevelser og fornemmelser i terapiforløbet. Det fokuserer på forståelsen af ​​kroppen som et vigtigt element i menneskets psykologiske og følelsesmæssige velbefindende.

Denne tilgang mener, at krop og sind er integrerede og ikke adskilte enheder, og at en persons mentale tilstand kan påvirkes af deres kropslige tilstand og vice versa.

Kropsorienteret psykoterapi arbejder med at hjælpe klienten med at forbinde sig med og opdage deres kropslige oplevelser og fornemmelser, og bruger dette som en kilde til indsigt, heling og personlig vækst.

I terapiforløbet kan der være forskellige metoder og teknikker, der anvendes. Herunder kropsscanning, mindfuldness, åndedrætsteknikker, bevægelse eller kropsarbejde som massage eller yoga.

Målet er at hjælpe klienten med at blive mere bevidst om deres krop, at opleve og udtrykke følelser gennem kroppen. At frigøre spændinger og blokeringer og at opnå en større forbindelse mellem krop, sind og ånd.

Hvad godt gør samtaleorienteret kropsterapi?

Samtaleorienteret kropsterapi er en terapeutisk tilgang, der kombinerer samtaleterapi med kropsbevidsthed og kropsligt fokus.

Formålet med denne terapiform er at hjælpe personen med at opnå en dybere forståelse af deres følelser, tanker og kropslige oplevelser. Og derigennem opnå større selvindsigt og heling.

Nogle af de positive virkninger, som samtaleorienteret kropsterapi kan have, inkluderer:

  1. Større kropsbevidsthed: Terapien hjælper personen med at forbinde sig med deres kropsoplevelser og blive mere opmærksom på kroppens signaler og behov.
  2. Bedre forståelse af følelser: Ved at arbejde med kropsterapeutiske metoder kan personen opnå en dybere forståelse af deres følelsesmæssige reaktioner og lære at udtrykke og bearbejde dem mere konstruktivt.
  3. Stressreduktion: Ved at engagere sig i samtale og kropsarbejde kan personen lære at frigøre spændinger og stress i kroppen og opnå en øget følelse af afslapning og velvære.
  4. Læring af nye copingstrategier: Terapien giver mulighed for at lære nye redskaber og strategier til at håndtere vanskelige situationer og følelsesmæssige udfordringer i hverdagen.
  5. Øget selvaccept: Gennem terapien kan personen opnå en større accept af sig selv og sin krop og opbygge en mere kærlig og positiv forbindelse til sig selv.