Du er her: Forside » Psykoterapi og samtaler » Emotionsfokuseret Terapi

Emotionsfokuseret Terapi (EFT)

Ring på 22 34 44 44

Emotionsfokuseret terapi hjælper dig med at identificere og forstå dine følelsesmæssige reaktioner på en meningsfuld måde.

Sammen udforsker vi dine følelser og opbygger en dybere forståelse af sammenhængen mellem følelser, tanker og adfærd.

Emotionsfokuseret Terapi i København

Hvad er emotionsfokuseret terapi?

Emotionsfokuseret terapi er en moderne humanistisk psykoterapi. Psykologen Dr. Leslie Greenberg har siden 1970’erne, med rødder i gestaltterapien, forfinet denne til den første delvist evidensbaserede psykoterapi.

Emotionsfokuseret terapi er en terapeutisk tilgang, som fokuserer på at hjælpe folk med at forstå og regulere deres følelser.

Terapien bygger på principperne om, at følelser er en central del af vores mentale sundhed, og at de kan give os værdifuld information om vores behov og ønsker.

Målet med emotionsfokuseret terapi er at finde ud af, hvor klienten “spænder ben” for sin egen udvikling eller skaber unødvendige “bump” på sin vej.

Hvordan foregår EFT hos Ulrik Hvidbeg?

Jeg anvender forskellige teknikker og øvelser til at hjælpe dig med at regulere og håndtere dine følelser. Disse inkluderer bl.a. problemløsning, visualisering og afspændingsteknikker.

Min rolle er aktiv i terapiprocessen, hvor jeg guider dig gennem den og skaber et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du kan udforske og bearbejde dine følelser.

Formålet med den emotionsfokuserede terapi er at støtte dig i at opnå en større forståelse og accept af dine følelser. Samt at finde mere hensigtsmæssige måder at håndtere og kommunikere omkring dem på.

Ved at lære at forstå og håndtere dine følelser bedre kan du opnå øget trivsel og bedre relationer til andre mennesker.

Den emotionsfokuserede terapi har vist sig at være effektiv til behandling af en række problemstillinger. Herunder angst, depression, forholdsvanskeligheder og traumer.

Hvad kan jeg opnå med emotionsfokuseret Terapi?

EFT er en terapiform, der fokuserer på at identificere og arbejde med følelsesmæssige oplevelser for at skabe personlig vækst og forbedre relationer.

N

Øget bevidsthed om og forståelse for dine følelser:

EFT giver dig redskaber til at identificere og forstå dine følelser på en dybere måde. Du vil lære at anerkende og udtrykke dine følelser på en sund og konstruktiv måde.

N

Forbedret håndtering af stress og angst:

EFT hjælper dig med at håndtere stressende og angstfulde situationer ved at opdage og udforske de underliggende følelser, som bidrager til disse negative tilstande.
Ved at lære at regulere og udtrykke dine følelser kan du bedre håndtere og reducere stress og angst i dit liv.

N

Styrket personlig udvikling og selvopfattelse:

Gennem EFT vil du arbejde med at udforske og forstå de dybere følelser, der kan påvirke din selvopfattelse og dig som person. Terapien kan hjælpe dig med at opnå øget selvtillid og accept af dig selv.

N

Forbedret kommunikation og relationer:

EFT fokuserer på forbedring af relationer ved at identificere og arbejde med følelser, som påvirker interaktionen mellem individer.
Ved at lære at udtrykke og lytte til følelser på en empatisk og forstående måde kan du opnå bedre kommunikation og mere tilfredsstillende relationer.

N

Løsning af emotionelle blokeringer:

EFT kan hjælpe dig med at arbejde gennem og frigive emotionelle blokeringer, der kan forhindre personlig vækst og trivsel.
Terapien giver dig redskaber til at udforske og udtrykke disse blokeringer på en sikker og understøttende måde.

“Jeg følte mig nede i et dybt hul og kunne slet ikke se udvej af mine følelser.

Mit job stressede mig, min familie stressede mig og jeg ville bare være alene

Efter mine sessioner med Ulrik følte jeg at jeg kunne se helt klart igen og pludselig gav tingene bedre mening!

Den havde jeg set komme! Mine bedste anbefalinger”!

De mest stillede spørgsmål

Hvad er Emotionsfokuseret parterapi?

Emotionsfokuseret parterapi er en terapeutisk tilgang, der sigter mod at hjælpe par med at forbedre deres forhold. Ved at dykke ned i og forstå de følelsesmæssige aspekter af deres samspil. Terapien er baseret på teorier om følelser og følelsesregulering. Og fokuserer på at opbygge og styrke empati, tilknytning og intimitet i forholdet.

Denne terapeutiske tilgang erkender, at følelser spiller en afgørende rolle i parforholdet. Og at de kan være både positive og negative. Terapeuten hjælper par med at identificere og udtrykke deres følelser på en sund måde og hjælper dem med at opbygge bevidsthed om deres følelsesmæssige reaktionsmønstre. Og hvordan de påvirker deres forhold.

Parterapien kan involvere øvelser og dialoger, der fokuserer på at identificere og udtrykke følelser. At forstå og ændre negative mønstre og opbygge tillid og intimitet. Terapeuten fungerer som en facilitator og hjælper par med at navigere gennem deres følelser for at forbedre deres trivsel i forholdet.

Hvad er oplevelsesorienteret psykoterapi?

Oplevelsesorienteret psykoterapi er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at udforske og forstå individets oplevelser og følelser i øjeblikket. Det er baseret på ideen om, at terapiens primære mål er at hjælpe klienten med at opnå personlig vækst. Samt forståelse ved at opleve og udforske sine indre oplevelser.

I oplevelsesorienteret psykoterapi er terapeuten opmærksom på klientens nuværende oplevelser. Følelser og reaktioner og hjælper dem med at identificere og udforske disse oplevelser nærmere. Terapeuten opmuntrer klienten til at være opmærksom på deres kropslige fornemmelser, følelser og tanker. Og hjælper dem med at udforske, hvad disse oplevelser kan betyde.

Den oplevelsesorienterede tilgang understreger også vigtigheden af klientens relation til terapeuten og betragter denne interaktion som en vigtig del af terapiprocessen. Terapeuten er opmærksom på deres egen oplevelse i terapirummet og anvender det som en kilde til information og indsigt i klientens oplevelser.

Den oplevelsesorienterede tilgang kan anvendes til at arbejde med en række problematikker. Herunder angst, depression, traumer og relationelle problemer. Det indebærer normalt en længerevarende terapeutisk proces, hvor klienten gradvist udforsker og integrerer deres oplevelser.

Hvorfor gå i terapi?

Der er mange grunde til at gå i terapi.

Nogle mennesker søger terapi for at få hjælp til at håndtere stress, angst eller depression.

Andre ønsker at forbedre deres selvværd eller deres forhold til andre mennesker.

Terapi kan også være nyttigt for personer, der står over for store livsændringer, såsom tab af en elsket, skilsmisse eller skiftende karriere. Terapi kan give en tryg og fortrolig plads, hvor man kan udforske og forstå sine følelser, tanker og adfærdsmønstre på en dybere måde.

Derudover kan terapeuten hjælpe med at udvikle værktøjer og strategier til at håndtere udfordringer og finde nye måder at tackle livet på.

Samlet set kan terapi være en vej til personlig vækst, øget livskvalitet og bedre psykisk velvære.