Du er her: Forside » Seksualitet

Seksualitet

Ring til mig på 22 34 44 44

Som behandler arbejder jeg konstant med  alle afskygninger af seksualitet.

Årsagen er at det er en vedvarende energi vi mennesker altid har med os og i os, og som er en stor del af hvem du egentlig er og hvordan du føler.

Seksualitet

Hvad er seksualitet?

Seksualitet refererer til en persons seksuelle orientering, tiltrækning, præferencer og adfærd i forhold til andre mennesker.

Det omfatter hvem man er tiltrukket af og forelsket i, hvad enten det er personer af det modsatte køn (heteroseksuel), ens eget køn (homoseksuel) eller begge køn (biseksualitet).

Seksualiteten er en naturlig del af en persons identitet og kan variere fra person til person. Det kan også inkludere ens intime og seksuelle præferencer og adfærd.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at seksualitet er en personlig og individuel oplevelse. Og at det er vigtigt at respektere andre menneskers valg og præferencer i denne henseende.

Skyld og skam

Skam og skyld er genkendeligt i mange af livets relationer, og ikke mindst i det terapeutiske arbejde, hvor det ofte er emmet.

Så hvordan vil det være at arbejde med skam generelt, gennem et tabu- og skambehæftet emne som seksualitet? Dette passer godt til den gestaltiske arbejdsmetode ”at forstærke” det værende.

Indledning om seksualitet

Ordet sex kommer fra latinske secare, som betyder at ”skille”.

Det siges at være 2 milliarder år gammel beskrivelse af en encellet organisme der ved en naturkatastrofe ”skilte” sig i en han- og en hun celle, for artens overlevelse.

Så allerede i den ordforklaring er der polariteter. Han – Hun!

I den polaritet er vi blevet afskåret fra en anden del af menneskeheden/kønnet på en sådan måde, at vi aldrig kan forstå den fysiologiske betydning af oplevelse, nydelse, psyken, som opfattes som identiteten hos en anden person.

Seksualitet som grundfølelse

Hvad er så seksualitet? Hvordan kan det være en grundfølelse i gestaltterapien? Dette er nogle af de første spørgsmål jeg stillede mig selv.

Og hvordan kan det være at der hovedsaligt i vores uddannelser for gestaltterapi arbejdes med vrede, glæde og sorg?

g hvorfor bliver seksualiteten som grundfølelse sjældent bliver anvendt i elevens/klientens udviklingsarbejde?

Er det et kulturelt tabu? Er emnet så skambehæftet at terapeuterne selv ikke våger at undersøge hvad der ligger i klientens seksualitet?

Eller er det mangel på terapeutens eget kendskab til begrebet eller sin egen seksualitet?

Kan kropsterapi hjælpe med seksualitet?

Ja, kropsterapi kan hjælpe med at arbejde med og forstå seksualitet.

Kropsterapi er en terapeutisk tilgang, der integrerer krop, sind og følelser for at hjælpe med at lindre fysiske og psykiske spændinger. Og fremme personlig vækst og helbredelse.

Seksualiteten er en vigtig del af vores identitet og kan have stor indvirkning på vores livskvalitet, relationer og trivsel.

Kropsterapeuter kan arbejde med klienter ved at udforske kroppens reaktioner, fornemmelser og følelser i forbindelse med begrebet.

Dette kan hjælpe med at identificere og forstå eventuelle fysiske eller følelsesmæssige blokeringer eller traumer. Årsager der kan påvirke seksualiteten negativt.

Gennem samtaler, kropsøvelser og forskellige terapeutiske metoder kan kropsterapi hjælpe med at øge kropsbevidsthed. Frigive spændinger og forbedre relationen til egen krop og præferencer.

Dette kan også hjælpe med at styrke tillid, intimitet og kommunikation i forhold til seksuelle partnere.

De mest stillede spørgsmål

Hvad er eksistetalismens grundlag for at arbejde om seksualitet?

Eksistentialisme er en filosofisk tilgang, der fokuserer på individets frihed og ansvar for at skabe sin egen mening og identitet i verden. Selvom forskellige filosoffer inden for eksistentialisme kan have varierende synspunkter, er der nogle generelle temaer, der kan relateres til eksistentialisme og sexualitet:

1. Valg og frihed: Eksistentialister betoner individets valgfrihed og ansvar for at forme sit eget liv. Dette kan overføres til seksualiteten, hvor eksistentialisme understreger individets ret til at vælge sin egen seksuelle identitet og praksis. Uden at blive begrænset af samfundets eller traditionens normer. Og skyld og skam!

2. Autenticitet: Eksistentialisme opfordrer til at leve et autentisk liv, hvor individet er tro mod sine egne ønsker, værdier og behov. Dette kan betyde, at man tager aktiv del i seksualiteten. Følger sine egne lyster og respekterer sine egne grænser uden at blive dikteret af eksterne påvirkninger. Give og tage!

3. Ansvar: Eksistentialisme understreger individets ansvar for sine handlinger og de konsekvenser, de har for en selv og andre.

Inden for seksualiteten betyder det, at individer skal være opmærksomme på samtykke, respekt og gensidig glæde i seksuelle interaktioner. Og være ansvarlige for eventuelle skader eller krænkelser, de kan påføre andre. Ansvar for egne og andres behov og grænser!

4. Angst og ensomhed: Eksistentialisme erkender de eksistentielle angst og følelser af isolation, som er uundgåelige for mennesker.

Disse følelser kan også være forbundet med seksualiteten, da seksuelle relationer kan udfordre ens identitet og skabe følelser af usikkerhed eller frygt for afvisning. Tiltrækkelighed, skam og skyld!

Bemærk at eksistentialismens syn på begrebet kan variere mellem forskellige filosoffer og ikke nødvendigvis repræsenterer en ensartet holdning.

Der kan være forskellige teorier og perspektiver inden for eksistentialisme, der tilbyder forskellige syn på dette emne. Derfor er det vigtig altid at have fænomenologisk tilgang som behandler i det terapeutiske rum.

Rent filosofisk - hvad er seksualitet?

Seksualiteten er et komplekst og subjektivt fænomen, der omfatter en persons seksuelle orientering, seksuelle præferencer, kønsidentitet og -udtryk, samt den måde de er tiltrukket til eller involveret i seksuelle og intime relationer med andre.

Den filosofiske tilgang til begrebet tager ofte udgangspunkt i spørgsmål om identitet, frihed og menneskelige relationer. Nogle filosoffer ser seksualitet som en medfødt egenskab, der grundlæggende er en del af en persons identitet, mens andre mener at det er en social konstruktion, der formes og ændres af kulturelle og historiske faktorer.

Filosofiske teorier om seksualitet inkluderer blandt andet diskussioner om natur vs. kultur, køn vs. seksualitet, og relationen mellem krop og sind. Mange filosoffer har også forsøgt at forstå og udforske de etiske aspekter af seksualitet, herunder spørgsmål om samtykke, ligestilling og rettigheder.

I sidste ende er seksualitet et komplekst og personligt fænomen, der varierer fra person til person, og som filosofi kan bidrage til at udforske og forstå på dybere niveauer